Papağan Teoremi - Denis Guedj eseri

- Matematikte devrimler, meşruiyetlerini ve gerçekliklerini her zaman koruyacak olan eski dünyaları yıkarak gerçekleşmezler. Yeni evrenler kurarak gerçekleşirler ve bunlar kendilerinden öncekileri asla ortadan kaldırmazlar.

- Doğruyu bilmek için yanlışı öğütle. Bir önermenin doğru olduğunu kanıtlamak istiyorsan, tersini al ve onu doğru kabul et. Sonuçlar çıkar...
Eğer bunlar saçmaysa, senin hipotezinin yanlışıdır bu. Tabii yanlış olduğundan da anlamsız sonuçlar getirecektir. Yanlış olduğuna göre de tersi doğrudur.

- Bir şeyin var olduğundan emin olmak için onu göstermek yeterlidir. Ama yoksa, o zaman? Yokluğu göstermek zordur! O zaman? Bir şeyin var olmadığını göstermenin tek yolu onun var olamayacağını kanıtlamaktır. Yani söz konusu şeyi bulma yetersizliğinden bu şeyin var olmadığı kesinliğine geçmektir. Bu geçişin bedeli yüksektir, bir tanıtlama gerektirir. Olanaksızlığın tanıtlanması!